سینما استقلال

سینما استقلال (نام پیشین: سینما امپایر) از سینماهای تهران است. این سینما در سال ۱۳۳۹ با نمایش فیلم شب‌های اروپا بازگشایی شد. سینما امپایر که در دیماه سال ۱۳۳۸ افتتاح شد، یکی از محبوبترین سینماهای شمال شهر محسوب میشد. این سینما که تراس تابستانی هم داشت اکثرا" فیلمهای معروف کمپانی های آمریکایی را

سینما استقلال (نام پیشین: سینما امپایر) از سینماهای تهران است. این سینما در سال ۱۳۳۹ با نمایش فیلم شب‌های اروپا بازگشایی شد. سینما امپایر که در دیماه سال ۱۳۳۸ افتتاح شد، یکی از محبوبترین سینماهای شمال شهر محسوب میشد. این سینما که تراس تابستانی هم داشت اکثرا" فیلمهای معروف کمپانی های آمریکایی را نشان می داد و یکی از سالن های نمایش فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم تهران نیز بود.نام این سینما در سال ۱۳۶۰ تغییر پیدا کرد و در سال ۱۳۷۸ پس از بازسازی بازگشایی شد ، در حال حاضر این سینما با درجه ممتاز و گنجایش ۷۰۰ نفر و مساحت ۸۰۰ متر تحت نظر حوزه هنری می‌باشد 

ظرفیت سالنهای استقلال پس از بازسازی و مرمت مجدد به ۵۱۷ عدد کاهش یافت.