سینما ماندانا

سینما ماندانا دارای ۵ سالن سینما ، کافی شاپ و بوفه میباشد.

سینما ماندانا دارای ۵ سالن سینما ، کافی شاپ و بوفه میباشد.