پردیس سینمایی زندگی

شرکت نمایشگران پرده نقره ای مالک سینما پردیس زندگی و صاحب امتیاز نماد اعتماد الکترونیک میباشد ، سینما پردیس زندگی به مدیریت یوسف زند قشلاقی با مجوز پروانه نمایش سینما دارای 5 سالن نمایش میباشد. با متروی تهران براحتی میتوانید به پردیس زندگی بروید. نزدیکترین ایستگاه مترو به پردیس ایستگاه صادقیه است. 

شرکت نمایشگران پرده نقره ای مالک سینما پردیس زندگی و صاحب امتیاز نماد اعتماد الکترونیک میباشد ، سینما پردیس زندگی به مدیریت یوسف زند قشلاقی با مجوز پروانه نمایش سینما دارای 5 سالن نمایش میباشد.

 

با متروی تهران براحتی میتوانید به پردیس زندگی بروید. نزدیکترین ایستگاه مترو به پردیس ایستگاه صادقیه است.