نازنین بیاتی (۱۵ دی ۱۳۶۸ در تهران) بازیگر اهل ایران است.