فیلم های سینمایی

سال

نام فیلمکارگردان
1377مردی از جنس بلورسعید سهیلی
1378مومیایی ۳محمدرضا هنرمند
1378مرد بارانیابوالحسن داوودی
1379بهشت از آن توعلیرضا داوود نژاد
1382شاه خاموشهمایون شهنواز
1383 هشت‌ پاعلیرضا داوود نژاد
1383رستگاری در ۸/۲۰ دقیقهسیروس الوند
1385حس پنهانمصطفی رزاق کریمی
1385آدمعبدالرضا کاهانی
1386آتش سبزمحمدرضا اصلانی
1387دوزخ، برزخ، بهشتبیژن میرباقری
1387بیستعبدالرضا کاهانی  
1388آدم‌کشرضا کریمی
1389آلزایمراحمدرضا معتمدی
1390زندگی خصوصی آقا و خانم میمروح الله حجازی
1391فرزند چهارموحید موسائیان
1393مزار شریفعبدالحسن برزیده
1393عصر یخبندانمصطفی کیایی
1393ارغوانامید بنکدار و کیوان علیمحمدی
1395 ماجانرحمان سیفی آزاد
1396جاده قدیممنیژه حکمت
1396بهتعباس رافعی
1397ناخواستهبرزو نیک نژاد
1397مرداد-