فیلم های سینمایی

سال

نام فیلمنقش
1396ملی و راه‌های نرفته اشکارگردان - فیلم نامه نویس
 1392آتش‌بس ۲کارگردان - فیلم نامه نویس
1389یکی از ما دو نفر 
 1386سوپر استارکارگردان - فیلم نامه نویس
 1386تسویه حسابکارگردان - فیلم نامه نویس
 1384آتش‌بسکارگردان - فیلم نامه نویس
1383زن زیادیکارگردان - فیلم نامه نویس
 1381واکنش پنجمکارگردان
 1380بمانیتهیه کننده
 1379خاکستریفیلم نامه نویس
 1379شب‌های تهرانفیلم نامه نویس
 1379نیمه پنهانکارگردان - فیلم نامه نویس - تهیه کننده
1377دو زنکارگردان - فیلم نامه نویس
 1373کاکادوکارگردان - فیلم نامه نویس
1370دیگه چه خبر؟کارگردان - فیلم نامه نویس - تهیه کننده
1369عشق و مرگ فیلم نامه نویس
1369افسانه آهکارگردان - فیلم نامه نویس - تهیه کننده
1368بچه‌های طلاقکارگردان - فیلم نامه نویس