فیلم های سینمایی

سال

نام فیلم
1394قشنگ و فرنگ
1394برادرم خسرو
1393دوران عاشقی
1391بشارت به یک شهروند هزاره سوم
1389شیش و بش
1389در انتظار معجزه
1386خاک آشنا
1386پارک وی
1385خون‌بازی
1380خانه‌ای روی آب
1379اعتراض
1376زندگی
1375هتل کارتن
1373کیمیا
1370بانو
1368هامون

فعالیت های تلویزیونی

1393یادگاری
1390خراش
1389خاطره آن شب بارانی
1387-1388سرزمین کهن
1383طلسم‌شدگان
1381پدر خاک
1380ولایت عشق
1376سرزمین سبز

 

سریال های نمایش خانگی

سال

نام سریالکارگردان
1397رقص روی شیشهمهدی گلستانه