تیزر و پوستر فیلم جشن دلتنگی رونمایی شد

پوستر فیلم جشن دلتنگی توسط حامد کریلی طراحی شده است.