آخرین خبرها از «مصائب شیرین ۲»

علیرضا داود نژاد درباره آخرین وضعیت فیلم «مصائب شیرین ۲» گفت: فیلمبرداری بخش‌های خارج از کشور این فیلم در انگلستان و در شهرهای منچستر و لندن تمام شده و بخش‌های مربوط به ایران باقی مانده است
وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد از فیلمبرداری فیلم باقیمانده و با توجه به گرمای هوا، فیلمبرداری در ایران متوقف شده است و منتظر هستیم تا بعد از کاهش دما و با خنک شدن هوا، فیلمبرداری بخش‌های ایران را آغاز کنیم
داودنژاد درباره مشکلات ساخت فیلم در خارج از کشور گفت: زمانی که ما فیلمبرداری را آغاز کردیم نرخ پوند و سایر ارزها افزایش پیدا کرد و این مسئله کار را برای ما سخت کرد. البته افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را  برای همه فیلم‌ها بالا می‌ برد
رضا داودنژاد، مونا داودنژاد، ترلان پروانه و نیکی کریمی در مصائب شیرین ۲ حضور دارند.