تصاویری از فیلم سینمایی تنگه ابوقریب

 

فیلم سینمایی تنگه ابوقریب از 17 مرداد در سراسر سینماهای کشور اکران می شود

عکس از محمد بدرلو

فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب فیلم سینمایی تنگه ابو قریب