چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران به دبیری نیکی کریمی برگزار شد

چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران دیروز به دبیری نیکی کریمی در گالری سلام برگزار شد