مصاحبه تی وی پلاس با پیام ایرایی در آخرین نمایشگاه پرتره ی بازیگران سینمای ایران این عکاس