اولین اکران مغزهای کوچک زنگ زده در سینما آزادی

هومن سیدی، نوید محمدزاده و نوید پورفرج شب گذشته در اولین سانس اکران «مغزهای کوچک زنگ زده» همراه با مخاطبان در سینمای آزادی به تماشای فیلم نشستند.
اکران جدیدترین ساخته هومن سیدی از امروز در سینماها آغاز شده است.

مغزهای کوچک زنگ زده
عکس: مریم رضوی