نمایشگاه عکس پرتره هنرمندان سینما پیام ایرایی در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

نمایشگاه عکس پرتره هنرمندان سینما پیام ایرایی در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، کاری از پیام ایرایی .

از تاریخ ۱۲ مهرماه الی ۲۰ مهر از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۷ بازدید برای عموم آزاد میباشد