سیمرغ بهترین کارگردانی به «جهان با من برقص»

سیمرغ بهترین کارگردانی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به سروش صحت برای فیلم «جهان با من برقص» اهدا شد.