اکران مردمی «متری شیش و نیم» در سینما آستارا


اکران مردمی «متری شیش و نیم» در سینما آستارا


پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت
ساعت ۲۰:۳۰
با حضور پری ناز ایزدیار و فرهاد اصلانی