شبنم مقدمى در«شبى كه ماه كامل شد» تازه ترين ساخته نرگس آبيار

با استقبال خوب شما مخاطبان عزيز اكران مردمى در سینما پردیس كورش چهارشنبه ١٥ خرداد به سانس ويژه رسيد.

سانس هاى ١٥:٣٠ و ١٦:٠٠

براى تهيه بليت به سايت سينما ها مراجعه فرماييد.