امیدوارم زودتر به ایران بیایم پیام جکی شروف ستاره بالیوود در «دختر شیطان»

پیام جکی شروف ستاره بالیوود همزمان با آغاز اکران «فیلم دختر شیطان» : امیدوارم زودتر به ایران بیایم.

جکی شروف در کنار حمید فرخ نژاد، ایشا گوپتا و گلشن گروور جمع بازیگران «فیلم دختر شیطان» را تشکیل می دهند.

محصول مشترک ایران و بالیوود به کارگردانی قربان محمدپور از چهارشنبه به سینماها می آید.