«غلامرضا تختی» و «نهنگ آبی» در جشنواره فیلم شهر حضور ندارند

سازندگان «فیلم سینمایی غلامرضا تختی» و «سریال نهنگ آبی» درباره عدم حضوراین دوپروژه درجشنواره فیلم شهر توضیحاتی ارائه دادند:

«درآستانه برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر،به تازگی اخباری مبنی برحضور «فیلم سینمایی غلامرضا تختی» و «سریال نهنگ آبی» دراین دوره ازجشنواره رسانه ای شده است. سازندگان این دواثر برای آگاهی رسانه ها و مخاطبان محترم اعلام می کند، قصد شرکت در این رویداد فرهنگی را نداشته و علی رغم اخبارمنتشر شده، هیچ یک ازاین دواثربه دبیرخانه جشنواره ارسال نشده است.»