«تگزاس ۲» پانزده میلیاردی شد

همزمان با فروش پانزده میلیاردی «فیلم سینمایی تگزاس ۲»، تیزر جدید این فیلم سینمایی منتشر شد.

این فیلم سینمایی به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه سید ابراهیم عامریان، در سینماهای سراسر کشور بر روی پرده است.

پخش «فیلم سینمایی تگزاس ۲» را نیکان فیلم برعهده دارد .

«فیلم سینمایی تگزاس ۲» جزو سه فیلم اول جدول فروش سالیانه است.