اولین اکران مردمی «پیلوت» در پردیس کورش

اولین اکران مردمی «پیلوت» در پردیس کورش


با حضور سعید آقاخانی، بانیپال شومون و بهدخت ولیان

چهارشنبه / سوم مهرماه / ساعت ۲۰ و ۲۱:۴۵