اكران فیلم هزارتو در سينماهاى سراسر كشور

فیلم سینمایی هزارتو


“اونقدر از سَر و تَه حرفامون زديم تا دلِ كسى نشكنه. چيزى كه موند تَهِش سُكوت بود. سكوت تو يه هزارتوىِ پيچيده"

اكران به زودى در سينماهاى سراسر كشور

با بازی شهاب حسینی و ساره بیات