«سرخ پوست» و حضور همزمان در سه فستيوال بين المللی


«فيلم سينمايی سرخ پوست» ساخته نيما جاويدی به تهيه كنندگی مجيد مطلبی روزهای آخر پاييز و در ادمه حضور بين المللی خود در سه فستيوال كرالای هند، چنای هند و هاينان آيلند چين حضور خواهد داشت.

آخرين حضور بين المللی اين فيلم در ماه پاييز در هفدهمين دوره فستيوال چنای خواهد بود كه ٢١ تا ٢٨ آذر ماه در شهر چنای هند برگزار می شود.

پخش بين الملل فيلم به عهده محمد اطبايی‌(مستقل های ايرانی) است.