هنرمندان «جهان با من برقص» را دیدند


هنرمندان به تماشای «جهان با من برقص» ساخته تحسین شده سروش صحت نشستند.

این فیلم سینمایی را محمدرضا تخت کشیان تهیه کرده و پخش آن را نمایش گستران برعهده دارد.

«جهان با من برقص» از چهارشنبه ۱۱ دی ماه در سینماهای سراسر کشور به نمایش درمی آید .