تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌های در حال اکران


«فیلم سینمایی زیر نظر» ۳ میلیاردی شد / شروع ۴۰۰ میلیونی «جهان با من برقص»

🔹مطرب : ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان / ۸ هفته

🔹چشم و گوش بسته: ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان / ۸ هفته

🔹منطقه پرواز ممنوع: ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان / ۸ هفته

🔹زیر نظر: ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان / ۱ هفته

🔹بنیامین:۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان / ۸ هفته

🔹جان دار: ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان / ۳ هفته

🔹تورنادو: ۷۹۰ میلیون تومان / ۸هفته

🔹بیست و سه نفر: ۹۱۰ میلیون تومان / ۳هفته

🔹آخرین داستان: ۵۵۰ میلیون تومان / ۵هفته

🔹جهان با من برقص:۴۲۰ میلیون تومان/ ۲ روز

🔹آشفته‌ گی: ۴۱۰ میلیون تومان / ۲ هفته

🔹خداحافظ دختر شیرازی: ۴۰۰ میلیون تومان /۴ هفته

🔹مشت آخر: ۱۶۰ میلیون تومان/ ۲هفته

🔹سونامی: ۱۴۰ میلیون تومان / ۱ هفته