نیکی کریمی: نمایشگاه "گلبرگ" تصویر درونیات عکاس است

به گزارش خبرگزاری سینمای ایران نیکی کریمی درباره کیفیت نمایشگاه "گلبرگ" گفت: از ابتدا می‌دانستم که نمایشگاه عکس‌های پیام ایرایی به طور قطع نمایشگاه خوبی خواهد بود اما آنچه دیدم فراتر از تصوراتم بود.

وی ادامه داد: خیلی‌ها ممکن است تصور کنند که عکاسی پرتره کار بسیار ساده‌ای است اما در حقیقت در این نوع عکاسی یک لحظه است که می‌تواند همه چیز را تغییر دهد و ایرایی آن لحظه‌ها را می‌شناسد.

کریمی تاکید کرد: پیام ایرایی به موجب نوع شخصیتی که دارد موجب می‌شود که افراد راحت و با فراغ بال در مقابل دوربینش قرار بگیرند و من فکر می‌کنم همین آرامش اوست که در بهتر شدن عکس‌ها تأثیر بسزایی دارد. ایرایی هنر ارتباط با دیگران را بلد است و این نکته در عکاسی پرتره بسیار مهم است.

وی افزود: هر چند عکاسان زبردست زیادی داریم که عکس‌های خوب و قابل تأملی هم می‌گیرند، اما در حقیقت علاوه بر مهارت و هنر عکاسی، نوع ارتباط ایرایی با هنرمندان است که موجب می شود آنها او را به عنوان عکاس اختصاصی خود برگزینند.

این بازیگر در پایان عنوان کرد: نکته مهمی که در این نمایشگاه توجهم را جلب کرد این بود که عکاس به شخصیت حقیقی و درونی این افراد نزدیک شده است. می‌توان به وضوح بخشی از شخصیت واقعی افراد را در این عکس‌ها مشاهده کرد و این توانایی‌ای است که من نظیر آن را کمتر در کارهای عکاس دیگری دیده‌ام.