فیلم هزارپا رکورد فروش افتتاحیه سینما را جا به جا کرد

«هزارپا» با فروش یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در سه روز توانست رکورد فروش افتتاحیه را در تاریخ سینمای ایران جا به جا کند.

این رکورد پیش از این در اختیار «نهنگ عنبر ۲» قرار داشت.