فیلم سینمایی رضا

اکران خردادماه فیلم «رضا» به فریدون گله تقدیم شد

کارگردان فیلم سینمایی رضا اکران خردادماه فیلم خود را به فریدون گله کارگردان فقید سینما تقدیم کرد. ادامه