سید جلال دهقانی اشکذری

فیلم سینمایی « دختـــر ایـــران » در یـزد

فیلم سینمایی «دختـر ایران» جدیدترین اثر سیدجلال‌اشکذری، در دست تولید و در مرحله فیلمبرداری است. ادامه