یادداشت

اندک انسان هایی هستند که میشه همیشه کنارشون آرامش داشت

ما تو ایران استاد بدگویی کردن و خوشحالیم که بد بشنویم ناراحت میشیم از موفقیت ها و خوشحال از شکست ها از کمک کردن به همدیگه اگر برد خبری نداشته باشه به شدت پرهیز میکنیم ،خدای کینه هستیمو انتقام گرفتن از هم،فقط بلدیم، بلدیم ،بلدیم، همه چیزو نادیده بگیریم .اندک انسان هایی هستند که میشه همیشه کنارشون ادامه

سی و هشت سال زندگی

همیشه روز تولد برای هر کسی مهم‌ترین روز زندگیشه چقدر راحت میشه دوستان واقعی خودمونو بشناسیم چقدر راحت با یک تبریک ساده میشه کدورت ها را از بین برد چه خوب متوجه میشی برای کسایی که کار م و ریکنیفیقی چقدر با ارزشی من قدر همه اونایی که کنارم بودن و تبریک تولدم را گفتن میدانم و سپاسگذارم🌹❤️😘چون خودم ادامه