فیلم در جستجوی فریده

نه «متری شیش و نیم» نه «قصر شیرین» «در جستجوی فریده» نماینده ایران برای اسکار ۲۰۲۰ !

مستند «در جستجوی فریده» به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شد. ادامه