دو کیلومتر به کردان

تصویر برداری « دو کیلومتر به کردان » به پایان رسید

فیلم سینمایی «دو کیلومتر به کردان» به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی محمد جعفر رضایی هنجنی در سکوت کامل خبری به پایان رسیداین فیلم در ژانر اجتماعی ساخته شده و داستانی از کینه, دروغ و ناامیدی را روایت می کند; در نهایت این صفات منجر به اتفاقات ناخوشایند و جبران ناپذیر میگردد,  که باعث می شود فرد ادامه