این صفحه مخصوص درخواست مشارکت در سرمایه‌گذاری و ویژه‌ی سرمایه‌گذاران است. اگر استارتاپ هستید و تمایل به بررسی طرح خود برای سرمایه‌گذاری دارید، از اینجا اقدام کنید. پیش از تکمیل فرم، لطفاً به این نکات دقت کنید: ۱. این پرسشنامه جهت آشنایی با شما، تیم و سازمان‌تان است تکمیل آن به معنی تضمین موافقت ما برای مشارکت در سرمایه‌گذاری نیست. ما این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که مانند هر کسب و کار دیگری، درخواست‌های مشارکت را بررسی کرده و با سرمایه‌گذارانی که دیدگاه استراتژیک مشابهی دارند، همکاری خود را آغاز کنیم. ۲. ما نیز مانند شما نگران حفظ حریم سازمان خود هستیم و در زمینه‌ی حریم کسب و کار خود، نگرانی‌های مشابهی با شما داریم. ولی برای تصمیم‌گیری، نیاز به اطلاع از برخی جزئیات داریم. اخلاقاً و قانوناً به شما متعهد می شویم که آنچه توسط شما ابراز و اعلام می‌شود را مانند اسرار شرکت خود دانسته و بدون رضایت شما آن را نزد غیر افشا نخواهیم کرد.